Informatie van de verenigingen Podotherapie en Podologie

Wat is podotherapie?

Een Registerpodoloog behandelt patiënten met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat die voorvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of bewegingsapparaat.

Podologische behandelmethoden bestaan uit corrigerende of beschermende technieken middels podologische zolen en/of ortheses.

Binnen onze praktijken werken uitsluitend gediplomeerde Registerpodologen A&B

Wat is een podoloog?

Een Registerpodoloog richt zich net als een podotherapeut op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparraat.
Doel van de behandeling is het verminderen, opheffen of compenseren van afwijkingen in de voetstand of bewegingsapparaat.

Podologische behandelmethoden bestaan uit corrigerende of beschermende technieken middels zolen en/of ortheses. Tevens advies bij pathologie van de huid en de nagels. Behandeling, voorlichting en preventie is ook een belangrijk werkgebied van de Registerpodoloog, o.a. bij diabetes- en reumapatiënten.

Kwaliteitsregister

Podologen mogen de beschermde titel ‘Registerpodoloog’ alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie en zij hiervoor het officiële diploma behaald hebben.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog .

Ten aanzien van het opleidingsniveau stelt het register de eis dat registerpodologen in het bezit zijn van een geldig diploma van Stichting Hoger Onderwijs. Daarna geldt een jaarlijkse na- en bijscholingsverplichting.

Ten aanzien van praktijkvoering geldt dat de procesbeschrijving van de voetzorg nadrukkelijk gewaarborgd en gedocumenteerd is in het zorgprotocol en in het gedigitaliseerde zorgdossier van elke registerpodoloog. Ook in de opleiding tot registerpodoloog aan de Academie voor Podologie is deze procesbeschrijving verankerd.

De erkenning door het kwaliteitsregister omvat tevens de beroepscode en een operationele visitatie- en klachtencommissie.

Wat is het verschil tussen een podoloog en een podotherapeut , ze leveren immers beiden podotherapie...

Podotherapie staat vernoemd in de Wet BIG.Dat betekent onder andere dat alleen degenen die zijn afgestudeerd een opleiding tot Podotherapeut zich Podotherapeut mogen noemen.
Een registerpodoloog kan een gedegen opleiding/cursus hebben gevolgd. Echter, deze titel valt niet te beschermen.

Onze podologen

Onze podologen hebben een vierjarige opleiding Podologie afgerond aan de academie voor Podologie en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Stichting Loop.

Deze Podologen mogen zich Register A+B Podoloog noemen

Kwaliteit van de behandeling door registerpodoloog

Kwaliteitsregister LOOP

Podologen mogen de beschermde titel ‘Registerpodoloog’ alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele Registerpodoloog.

Deze eisen hebben betrekking op: de opleiding tot Registerpodoloog van de verleende zorgpraktijkinrichting en materialenhygiëne en milieuwerken volgens het

beroepsprotocol na- en bijscholingsverplichting en kwaliteitsbewaking hiervan. Alle geleverde zorg moet zichtbaar zijn via een zorgprotocol en een digitaal zorgdossier.

Daarnaast wordt de praktijk regelmatig getoetst door leden van een visitatiecommissie en is er een klachtencommissie die eventuele klachten van cliënten behandelt.

Opleiding registerpodoloog

De registerpodoloog heeft een deeltijdopleiding gevolgd aan de Academie voor Podologie.

Dit is een deeltijdopleiding van 4 jaar.

Het Centraal Examenbureau voor de Podologie (CEP) neemt het examen registerpodoloog af.

Dit examen sluit aan op het beroepscompetentieprofielen dat door Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is vastgesteld.

Het laatste deel van de deeltijdopleiding tot Registerpodoloog is door Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) op hbo-niveau geaccrediteerd.

Afgestudeerden van deze opleiding ontvangen het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland en worden daarmee opgenomen in het register van de SHO.

Dit register is raadpleegbaar door iedereen, dus ook door verwijzers en zorgverzekeraars. Gedurende de opleiding zijn er diverse momenten dat de student stage loopt.

Dit doet hij bij een registerpodoloog die ingeschreven staat bij Stichting LOOP of bij een podotherapeut die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Wet BIG

Alle individuele zorgverleners – dus ook podotherapeuten en registerpodologen – vallen onder de algemene bepalingen van de Wet BIG zoals artikel 88 (beroepsgeheim) en artikel 96 (strafbepalingen).

Meer over de Wet BIG en de podotherapeut . De kwaliteit van de geleverde zorg wordt door beide beroepsgroepen zonder bemoeienis van de overheid georganiseerd.

Stichting LOOP heeft voor de bewaking van de kwaliteit van geleverde zorg het kwaliteitsregister voor de podologie opgericht.

Elke registerpodoloog moet in dit register ingeschreven staan, vandaar de term registerpodoloog. Podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP).

Zij hebben weliswaar een opleidingstitelbescherming op grond van Art. 34 in de Wet BIG, maar zij zijn niet BIG geregistreerd.

Deze opleidingstitelbescherming waarborgt natuurlijk niet dat ook kwalitatief goede zorg wordt geleverd, maar zegt iets over het opleidingsniveau.

De kwaliteit van de geleverde zorg daarentegen is verankerd in het kwaliteitsregister voor paramedici, waarin zo’n 70% van alle therapeuten opgenomen zijn.

Erkenning

Podologie en therapie genieten brede erkenning door zorgverzekeraars, cliënten en verwijzers.
Tevredenheidonderzoeken wijzen op een hoge mate van cliënttevredenheid (83-91%). Tevens wordt hoog gescoord op de percentages van klachtenvermindering (70-94%).

Ondanks mooie resultaten is Stichting LOOP voortdurend op zoek naar onderbouwing en bevestiging van kwaliteit en aan de andere kant naar verbetering van kwaliteit.

Stichting LOOP bepaalt haar visie en beleid in verband met kwaliteitszorg ten behoeve van de cliënt, verwijzers en zorgverzekeraars. Scholing neemt in dit beleid een belangrijke plaats in. De opleiding tot registerpodoloog is door Stichting Hoger Onderwijs Nederland geaccrediteerd als een registeropleiding op hbo-niveau. Op de website van de Academie voor Podologie leest u meer over de eisen die het CPION stelt aan opleidingen op hbo-niveau.

Onderzoek en behandeling

Het onderzoek start met een inleidend gesprek met betrekking tot de voorgeschiedenis van de klachten en de momenten waarop de klachten onstaan. U neemt een aantal van uw veelgedragen schoenen mee.
De registerpodoloog kijkt naar de stand van het gehele lichaam, beginnend bij uw voeten. Hij gebruikt hiervoor diverse meetapparatuur zoals een scan en een voetspiegel. Hierna volgt een functieonderzoek om de beweeglijkheid van de gewrichten van heup, knie, enkel en voetgewrichten te testen en om te kijken of er een bewegingsbeperking of juist hypermobiliteit aanwezig is.

Als blijkt dat uw klachten te behandelen zijn door het dragen van een zool, zullen deze binnen een aantal weken na het onderzoek klaar zijn. Na ongeveer 6 weken komt u langs voor een nacontrole. Tijdens dit bezoek bespreekt u of de zolen aan uw verwachtingen voldoen. Mogelijk is er nog een kleine correctie nodig.

Opleiding
Registerpodologen hebben een opleiding op hbo-niveau gevolgd aan de Academie voor Podologie en volgen regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de meeste actuele ontwikkelingen. Ze staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP. Vandaar de naam registerpodoloog.

Verwijzing
U kunt met of zonder verwijzing van een arts naar een registerpodoloog. Sommige verzekeraars vragen een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen. Los van de vraag of verwijzing nodig is, werkt de registerpodoloog graag samen met andere zorgverleners en zal in overleg met u een rapportage voor uw huisarts verzorgen.

Registerpodoloog

De registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan uw voeten en houding die te maken hebben met de stand van uw voeten. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes, en van (risico’s bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist.

Podologie is voetkunde. De voet staat daarbij dus niet op zichzelf, maar vormt een geheel met de rest van het houding- en bewegingsapparaat, zoals uw knieën, heupen, rug en nek.
De meest voorkomende voetklachten zijn:

 • voorvoetpijn
 • hielpijn
 • pijn onder de middenvoet
 • branderig gevoel
 • instabiele enkels
 • afwijkende vormen en standen van de voet
 • verminderde beweeglijkheid
 • teenklachten

Ook pijn op andere plekken in het lichaam kan komen door een verkeerde voetstand:

 • kniepijn
 • heupklachten
 • (lage) rugpijn
 • nekpijn