Uw 1e bezoek ?

Neem het volgende mee:

 • indien u deze heeft; de verwijskaart van uw arts;
 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • uw geldige zorgverzekeringpas;
 • (sport)schoenen die u veel draagt;
 • eventuele hulpmiddelen die u al heeft.Bij de eerste afspraak voert de podoloog een uitgebreid vraaggesprek (anamnese), waarna een uitgebreid onderzoek volgt met als doel de oorzaak van de klachten op te sporen. Is de oorzaak bekend, dan stelt de podoloog vanuit deze diagnose een behandelplan op.

Een podologisch onderzoek zal bestaan uit de hiernavolgende onderdelen. Afhankelijk van de klacht kunnen een of meerdere onderdelen meer aandacht krijgen:

 • vragen naar de relevante persoonlijke gegevens
 • afnemen van een klachtgerichte anamnese
 • uitvoeren van een inspectie, waarbij wordt gelet op standsafwijkingen van voeten, benen en rug bij de staande en zittende patiënt en op eventuele afwijkingen aan de huid en/of nagels
 • palperen (aftasten) van de relevante anatomische structuren (controleren, spieren bewegingen enz)
 • uitvoeren van een functie-onderzoek van de voeten en enkels en, op indicatie, van de knie, de heup en de rug. Hierbij worden de beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten nagegaan, en kunnen spiertesten en pijnprovocaties worden uitgevoerd
  analyseren van het looppatroon: hierbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van het lopen, zoals naar de afwikkeling van de voet, de bewegingsuitslag in de knie, heup en romp. De beoordeling vindt meestal plaats op grond van de ‘klinische blik’ van de podoloog.
  formuleren van de podologische diagnose, inclusief de (vermoedelijke) oorzaak van de klachten
 • opstellen van een podologische behandelplan
 • bespreken van de podologische diagnose, behandeldoelen en mogelijkheden met de patiënt
 • uitvoeren van het behandelplan na overeenstemming met de patiënt

Een podoloog heeft verschillende therapieën tot zijn beschikking:

 • het toepassen van orthonyxie en onychoplastie (nagelbeugel en nagelprothese);
 • het uitvoeren van een instrumentele behandeling;
 • het uitvoeren van een wondbehandeling (bijv. bij diabetes mellitus-patiënten);
 • screening van de diabetische voet;
 • het toepassen van een caustische behandeling;
 • het toepassen van vilttherapieën;
 • het toepassen van verbanden en tapings;
 • het mobiliseren van de voet;
 • het toepassen van schoenmodificaties;
 • het geven van schoenadviezen;
 • het geven van voorlichting (om klachten te voorkomen).

De podoloog is zeer breed opgeleid en beheerst het hele scala aan behandelmethodieken van klachten. In de praktijk zal het zo zijn dat allerlei factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de therapie en het uit te voeren behandelplan in het geval zolen en/of orthesen zullen moeten worden gemaakt.
Verder spelen (sport)schoenen een zeer belangrijke rol en deze zullen ook worden beoordeeld en indien nodig zullen schoenadviezen worden gegeven. Een podoloog is tevens opgeleid om in de schoen modificaties aan te brengen en hij kan adviezen verstrekken voor het laten aanpassen van schoenen. In veel gevallen wordt er nauw samengewerkt met orthopedisch schoenmakers en orthopedisch schoentechnici.